Gauss.xlsx – ćwiczenie na sumowanie liczb naturalnych, parzystych i nieparzystych i znajdowanie wzory na sumę n liczb naturalnych.
IleOcen.xlsx – ćwiczenie na obliczenia statystyczne dla ocen literowych.
JakDaleko.xlsx – ćwiczenie na przetwarzanie odległości między miastami wojewódzkimi z wykorzystaniem transpozycji.
LosowaniaRobocze.xlsx – ćwiczenia na różne rodzaje wykorzystania funkcji pseudolosowych.
Oseski.xlsx – arkusz z bazą danych o niemowlakach, ćwiczenie na wykonywanie obliczeń statystycznych oraz operacji bazodanowych.
Sumowania.xlsx – ćwiczenie na serie danych, wstawianie formuł i funkcji (z funkcją silnia i obliczaniem liczb Fibonacciego)
ZadaniaWykresy.xlsx – ćwiczenia na rysowanie różnych typów wykresów.

12 przykładów niestandardowego wykorzystania arkusza na różnych poziomach edukacyjnych.
Arkusze te były prezentowane 16 marca 2011 r. na seminarium Czy arkusz może byd zabawny? w OEIiZK.