Desiderata.pdf– tekst poematu Desiderata, do ćwiczenia szybkiego wpisywania tekstu.
Lem.pdf – fragment opowiadania Kobyszczę Stanisława Lema, do ćwiczenia szybkiego wpisywania tekstu.
NoweWiersze4.pdf – 4 nowe wiersze sławnych poetów, pastisze autorstwa Grzegorza Uzdańskiego, ćwiczenie na układanie tekstu w kolumnach i ilustrowanie grafiką.
Slownik.rtf – ćwiczenie na poprawianie tekstu (Znajdź i zamień) oraz porządkowanie akapitów.
Zasady.pdf – opis zasad poprawnego składania tekstu i formatowania go w edytorze.