KhanAcademy2014.pdf- Akademia Khana – edukacja wszędzie i dla każdego. Opis projektu.
TEDiTEDEd2014.pdf - Edukacyjny potencjał konferencji TED i portalu TEDEd. Opis projektu.
LiczPierwwTablMno.pdf
LiczPierwwTablMno.xls
- ćwiczenie na znajdowanie liczb pierwszych z wykorzystaniem tabliczki mnożenia w arkuszu (z funkcją CZĘSTOŚĆ i formatowaniem warunkowym), opis i arkusz.
Losowa.html - zgadywanie liczby z zakresu 1..1000, przygotowanie do omawiania algorytmu wyszukiwania w zbiorze uporządkowanym (przeszukiwanie binarne).
ObwiPolePlatka.pdf
ObwiPolePlatka.xlsx
- obliczanie w arkuszu kalkulacyjnym obwodu i pola powierzchni płatka Kocha, opis i arkusz.