Agnieszka
Agnieszka Samulska – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół nr 15 w Warszawie, nauczyciel konsultant pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Ika
Iwona Krajewska-Kranas – Iwona Krajewska-Kranas – nauczyciel matematyki i informatyki w Bednarskiej Szkole Realnej w Warszawie.

Wanda
Wanda Jochemczyk – nauczyciel konsultant pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Mirek
Mirosław Wyczółkowski – nauczyciel informatyki w Szkole Aktywności Twórczej w Zielonce i Niepublicznej Szkole Podstawowej AURUS w Warszawie.

Witek
Witold Kranas – nauczyciel informatyki w Bednarskiej Szkole Podstawowej w Warszawie,
konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.