KlasykaAlgKA.pdf – listingi programów w ProcessingJS (w środowisku programowania Akademii Khana), z klasycznymi algorytmami: obliczania silni, liczb Fibonacciego i sortowania.
KhanAcademy2014.pdf – Opis Akademii Khana (Uwaga: Akademia Khana zmienia się z dnia na dzień, jest coraz prostsza i wygodniejsza w nauce, szybko rozwija się również wersja polska. Opis przedstawia stan na rok 2014).