Podaj dwie liczby naturalne, obliczę ich NWD.
Wpisz liczbę a: 
Wpisz liczbę b: