Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa w sieci.pdf – Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
Strony instytucji panstwowych.pdf – Zestaw adresów stron internetowych instytucji państwowych.