Ile fotografii ma zawierać album?Po wpisaniu do pola tekstowego liczby określającej ilość zdjęć i naciśnięciu przycisku AKCJA zostanie wygenerowany pełen kod źródłowy przeglądarki zdjęć.

Warunkiem poprawnego działania przeglądarki jest to, aby pliki ze zdjęciami zapisane były w formacie jpg, a ich kolejne nazwy to kolejne liczby naturalne poczynając od 1.

Na przykład:

Jeśli mamy 12 zdjęć, to powinny się one nazywać - 1.jpg, 2.jpg, ..... 11.jpg, 12, jpg.

W celu wygenerowania kodu przeglądarki, do pola tekstowego należy wpisać "12" i nacisnąć AKCJA.

Powyższe czynności spowodują, że otworzy się nowe okno, z pełnym kodem źródłowym. Kod należy w całości skopiować, otworzyć Notatnik, wkleić skopiowany kod i zapisać dokument np.: pod nazwą album.htm.

Przeglądarka zdjęć będzie działać prawidłowo jeśli zdjęcia i album.htm będą zapisane w jednym folderze.