http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/00.jpg

Uwaga
Opracowanie dotyczy najczęściej stosowanych znaczników języka HTML w wersji 5.0.

W języku HTML 5 wykorzystywane są między innymi znaczniki, które określają elementy blokowe takie jak nagłówki (tytuły), akapity, cytaty, listy, linie poziome. Zwykle elementów tych nie można umieszczać w jednej linii (obok siebie). Znaczniki te tworzą odrębne bloki tekstu oddzielone od pozostałych elementów większą interlinią.

ZNACZNIK

OPIS ZNACZNIKA

<h1> </h1>
<h2> </h2>
<h3> </h3>
<h4> </h4>
<h5> </h5>
<h6> </h6>

Znaczniki tworzące nagłówki.
Znacznik
h1 tworzy nagłówek stopnia pierwszego (najwyższy).
Znacznik
h6 tworzy nagłówek stopnia szóstego (najmniejszy).

fragment kodu Źródłowego:

(...)

<h1>To jest tytuł 1 stopnia!</h1>

<h2>To jest tytuł 2 stopnia!</h2>

<h3>To jest tytuł 3 stopnia!</h3>

<h4>To jest tytuł 4 stopnia!</h4>

<h5>To jest tytuł 5 stopnia!</h5>

<h6>To jest tytuł 6 stopnia!</h6>

(...)

uzyskany efekt:

http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/01.jpg

 

 ZNACZNIK

OPIS ZNACZNIKA

<p> </p>

Znacznik tworzący akapit.

fragment kodu Źródłowego:

(...)

<p>

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe nie wyrzekając się siebie, bądź  w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
</p>

<p>

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

</p>

(...)

uzyskany efekt:

http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/02.jpg

 

 ZNACZNIK

OPIS ZNACZNIKA

<blockquote> </blockquote>

Znacznik tworzący blok tekstu zawierającego cytat obcego tekstu.

fragment kodu Źródłowego:

(...)

<p>

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. </p>

<blockquote>

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pospiechu - pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.

</blockquote>

<p>

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. </p>

(...)

uzyskany efekt:

http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/03.jpg

 

 ZNACZNIK

OPIS ZNACZNIKA

<ol>

<li> </li>

</ol>

Znacznik tworzące listę numerowaną.

<ul>

<li> </li>

</ul>

Znacznik tworzące listę punktowaną.

<dl>

<dt> </dt>

<dd> </dd>

</dl>

Znacznik tworzące listę definicji.

fragment kodu Źródłowego:

(...)

<ol>

   <li>Pierwszy element listy</li>

   <li>Drugi element listy</li>

   <li>Trzeci element listy</li>

</ol>

<ul>

   <li>Pierwszy element listy</li>

   <li>Drugi element listy</li>

   <li>Trzeci element listy</li>

</ul>

<dl>

   <dt>moher</dt>

   <dd>wełna kóz angorskich; lekka tkanina z tej
       wełny.</dd>

   <dt>mora</dt>

      <ol>

        <li>Tkanina jedwabna (rzadziej wełniana) o falisto
            mieniącym się deseniu, przypominającym słoje
            drzewa; skośne smugi pojawiające się na obrazie
            TV, spowodowane zakłóceniami (poziomej)
            synchronizacji linii.</li>

        <li>Włoska gra hazardowa oparta na zgadywaniu
            łącznej sumy palców, jakie wystawią
            jednocześnie obaj partnerzy, z których każdy
            gra jedną ręką. </li>

        <li>Czas potrzebny do wymówienia zgłoski krótkiej,
            podstawowy element w poezji opartej na
            iloczasie.</li>

      </ol>

</dl>

(...)

uzyskany efekt:

http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/04.jpg 

 ZNACZNIK

OPIS ZNACZNIKA

<hr>

Znacznik wstawiający linię poziomą.
Ten znacznik nie ma pary zamykającej.

fragment kodu Źródłowego:

(...)

<p>

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. </p>

<hr>

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.

</hr>

<p>

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna.</p>

(...)

uzyskany efekt:

http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/img/06.jpg