Paleta kolorów


                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

kod wybranego koloru

dobór kolorów tła i tekstu
tło: tekst

Test kolorów tła i tekstu


Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Księga pierwsza: Gospodarstwo

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziœ pięknośœć twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.